Elektroléčba

Terapie nízkofrekvenčními proudy

Používá se pulzní nebo střídavý proud s frekvencí 0 – 1000Hz, kdy mezi jednotlivými impulzy je různě dlouhá izoelektrická pauza, jejich tvar může být pravoúhlý, trojúhelníkový nebo sinusový. Elektrody mohou být při terapii katodou nebo anodou, podle toho dbáme i na uložení elektrod na tělo.
Účinky nízkofrekvenčních proudů se liší podle tvaru impulzu. U akutních stavů a pro delší aplikaci nepoužíváme pravoúhlé impulzy, pro akutní stavy jsou vhodnější sinusové impulzy.

U nás používáme

Trabertovy proudy - monofázický, pravoúhlý impulz s délkou 2ms, délkou pauzy 5ms, periodou 7ms a frekvencí přibližně 143Hz
Trabertovy proudy mají výrazný analgetický účinek,kdy k úlevě dochází již během terapie.

Diadynamické proudy - monofázické, sinusové impulzy. U diadynamických proudů se nejčastěji používají kombinace MF – jednocestně usměrněného síťového proudu s frekvencí 50Hz, délkou impulzu 10ms a délkou pauzy 10ms, a DF – dvoucestně usměrněného síťového proudu s frekvencí 100Hz, délkou impulzu 10ms bez pauzy.

Je to
CP – 1 sekunda MF, 1 sekunda DF
LP – plynulé přecházení MF proudu se zvyšující se amplitudou na DF proud a pak na MF…
RS – rytmicky přerušovaný proud 1 sekunda MF, 1 sekunda pauza

MF působí hyperemizačně, DF více analgeticky.
CP proud má účinek má účinek vazodilatační, hyperemizační , je tak vhodný na svaly ve spasmu, u subakutních posttraumatických stavů.
LP proud působí analgeticky a používá se nejčastěji u funkčních poruch pohybového aparátu.
RS proud je dráždivý, má motorické účinky.

Délka terapie je většinou 6 minut, při delší aplikaci se používá přepólování elektrod. Pcienti chodí na tyto terapie v akutním stadiu 3 – 5x týdně.

Interferenční proudy - středofrekvenční proudy 1 – 100 kHz, impulzy jsou velmi krátké. Při klasické interferenci vstupují do těla dva středofrekvenční proudové okruhy, které se v cílové tkáni kříží, v místě překřížení vzniká proud, jehož frekvence je rovna vektorovému součtu frekvencí v obou kruzích, vzniká tak tedy nízkofrekvenční proud. Interferenční proudy nezatěžují tolik kůži a podkoží, protože účinná frekvence vzniká v hloubce tkání.
Dále se u interferenčních proudů používá amplitudová modulace, kdydochází k postupnému zvyšování intenzity jednotlivých impulzů do maxima a následné postupné snižování k nule nebo do záporného maxima.
Frekvence kolem 50Hz působí motorické dráždění a hyperémii. Frekvence kolem 100Hz analgeticky a frekvence kolem 150 – 200Hz působí detronizačně na spastické svaly.
Délka aplikace interferenčních proudů je od 3 do 20 minut, u subakutních stavů denně, u chronických 2 – 3x týdně.

TENS (transkutánní elektroneurostimulace) - proudy s velmi krátkými impulzy, asymetricky nebo symetricky bifázické a nebo impulzy bifázické alternující. Délka impulzů bývá od 10 do 750 mikrosekund.
TENS proudy mají velký analgetický účinek na základě vrátkové a endorfinové teorie. Lze je aplikovat denně.

Jak se objednat?

  • Osobně
  • Objednat se můžete přímo u nás osobně v ordinaci v budově Polikliniky v Holešově

  • Telefonicky na číslech:
  • Kontakt pro ambulanci : 725 814 334
    Kontakt pro rehabilitaci v domácí péči: 606 056 333