Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce

Jde o cvičení, kdy se lozí po čtyrech. Využívají se různé druhy lezení, vždy se střídá pravá a levá ruka, noha. Pohyb se provádí ve svalových řetězcích, kdy dochází k centraci ramene, aktivace bránice, břišních a zádových svalů. Celá osa trupu je zpevněna.

Tato metoda je vyvinuta podle kvadrupedální lokomoce zvířat, kdy bylo povšimnuto, že zdravé zvíře nemá skoliozu, či jiné vadné držení páteře. Páteř pracuje ve spirálách, kdy jsou svaly, jak protaženy, tak i posilovány.

Klappovo lezení využíváme hlavně u mladých lidí, protože je zábavné. U starších jak kdy, záleží na jejich stavu, ale většinou je bolívají kolena, tak raději volíme jiný druh cvičení.

Jak se objednat?

  • Osobně
  • Objednat se můžete přímo u nás osobně v ordinaci v budově Polikliniky v Holešově

  • Telefonicky na číslech:
  • Kontakt pro ambulanci : 725 814 334
    Kontakt pro rehabilitaci v domácí péči: 606 056 333